Fyzioterapie dětí

  • terapie vadného držení těla
  • terapie plochých nohou
  • terapie dechových obtíží
  • kompenzační cvičení malých sportovců
  • terapie poúrazových a pooperačních stavů
  • neurovývojová stimulace a terapie